Voorwaarden

Voorwaarden

Omdat wij waarde hechten aan transparantie en duidelijkheid, hebben we al onze voorwaarden en beleidsregels op één centrale plek verzameld. Ondanks dat MB Digital Ventures en haar subbedrijven opereren onder verschillende handelsnamen, zijn ze onderdeel van dezelfde juridische entiteit: MB Digital Ventures, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66998158. MB Digital Ventures handelt verder onder de namen MB Reclamebureau, MB Web Solutions, LinkProducts en Consultify.

Organisatiebreed

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op al onze diensten, ongeacht onder welke handelsnaam ze worden aangeboden.

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van MB Digital Ventures. Ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen, evenals beperkingen en uitsluitingen die van toepassing kunnen zijn op u.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van groot belang. In ons privacybeleid leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen. Dit privacybeleid is tevens van toepassing op alle diensten en producten die we aanbieden.

Dienstspecifiek

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op specifieke diensten die u van ons afneemt.

MB Web Solutions

MB Reclamebureau

LinkProducts

Consultify