Privacybeleid MB Digital Ventures

MB Digital Ventures, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

MB Digital Ventures

Vestigings- en Postadres (Geen Bezoekadres!)
Bijdorpplantsoen 490
1096 DC Amsterdam

+31 (0)26 234 0 567

info@mbdigitalventures.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MB Digital Ventures verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer u een bestelling plaatst, klant van ons wordt of een betaling uitvoert:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier:
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres
 • IP-adres
Wanneer u onze website bezoekt:
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
Wanneer u dit deelt:
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Ons bedrijf heeft een privacyvriendelijk oogmerk en zal het gebruik van bijzondere en/of gevoelige gegevens minimaliseren waar mogelijk.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking

MB Digital Ventures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en het opmaken van uw factuur
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • MB Digital Ventures analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • MB Digital Ventures verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MB Digital Ventures neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MB Digital Ventures) tussen zit.

Bewaartermijn van de gegevens

MB Digital Ventures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten:
We bewaren uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en bankrekeningnummer tot 7 jaar nadat u bent uitgeschreven als klant. Dit omdat wij door de belastingdienst verplicht zijn om facturen 7 jaar te bewaren.

Gebruikers van chat, e-mail of andere contactmethoden op onze site of elders:
We bewaren de gegevens die u ons heeft verstrekt tot 1 jaar na het laatste contact, mits er geen andere (zwaarwegende) reden is om deze gegevens te bewaren. Tevens kunnen we uw gegevens anonimiseren zodat we een niet-privacygevoelig bericht kunnen gebruiken voor analyse- en trainingsdoeleinden.

Bezoekers van onze website:
We bewaren de gegevens over de activiteiten op onze site, uw surfgedrag over verschillende websites heen en uw browser- en apparaattype voor een periode van 26 maanden bewaard. Deze gegevens worden echter geanonimiseerd en op basis van een unieke Klant-ID. Wij gebruiken deze gegevens om onze bezoekers beter te begrijpen en ze een betere ervaring te kunnen bieden op onze site.

Delen met derden

MB Digital Ventures deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MB Digital Ventures blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MB Digital Ventures uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Voor het leveren van onze Social Media diensten, werken we samen met social media platforms (zoals Meta, LinkedIn, X (voorheen Twitter), etc.) om uw profiel actueel te houden en uw campagnes te optimaliseren.
 • Voor het leveren van onze Drukwerk diensten, delen we uw naam, bedrijfsnaam en adresgegevens met onze drukpartners om het geproduceerde drukwerk naar u te verzenden.
 • Voor het leveren van WordPress Onderhoud, delen we uw e-mailadres en de gebruiksgegevens van uw website met GoDaddy, Inc om rapporten te genereren, rapporten naar u te laten versturen. Uw gegevens kunnen ook opgevraagd worden via Google Analyics, in welk geval we samenwerken met Google, Inc. om deze gegevens op te vragen.
 • Voor het leveren van Hosting, verwerken we uw gegevens in onze Plesk omgeving om u toegang te geven tot uw hosting en deze te laten beheren.

Cookies die wij gebruiken

MB Digital Ventures gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MB Digital Ventures gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Voor de verzameling deze data hebben we een data processing amendment getekend met onze provider, worden uw gegevens niet gedeeld voor andere doeleinden en is uw IP-Adres geanonimiseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MB Digital Ventures en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MB Digital Ventures wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We hopen natuurlijk dat je eerst contact met ons opneemt, zodat we er samen uit kunnen komen. We nemen privacy serieus en zullen er alles aan doen dat je privacy gewaarborgd blijft.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MB Digital Ventures neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van versluitelde communicatie tussen u en onze server door middel van het https:// protocol (SSL). Bekijk ook altijd of dit zo is, dit ziet u aan het groene slotje in uw adresbalk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.